ताजा सूचना
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

हाम्रो सेवाहरु

  •  /
  • हाम्रो सेवाहरु
Physiotherapy Service

मुख्यतः हाडजोर्नी तथा नसारोगका बिरामी तथा आवश्यकता अनुसार अन्य बिरामीहरुलाई फिजियोथेरापी गराउने 

Back to Top