ताजा सूचना
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

कार्यालको प्रमुख कार्यहरु

  •  /
  • कार्यालको प्रमुख कार्यहरु
कार्यालको प्रमुख कार्यहरु

१. दैनिक तथा नियामित बहिरङ्ग/अन्तरङग/ आकास्मिक सेवाहरु २. सामाजिक सेवा इकाइ तथा जेष्ट नागरिक सेवा ३.स्वास्थ्य बिमा ४.गर्भवाति तथा सुत्केरी सेवा सम्हार ५.शल्यक्रिया सेवा ६. दन्त रोग सम्बन्धी सेवा ७.मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बिशेस्ज्ञ सेवा 8. प्रयोगशाला, x-ray, video x-ray सेवा ९.नवजातशिशु नि: शुल्क भर्ना सेवा १०.नि: शुल्क परिवारनियोजन सेवा ११.फार्मेसी सेवा १२. एक द्बार सङ्कट व्यव्सथापन केन्द्र (OCMC)सेवा १३.पोस्टमार्टम सेवा

Back to Top