ताजा सूचना
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

हाम्रो सेवाहरु

  •  /
  • हाम्रो सेवाहरु
OCMC Service

लैङ्गिक भेदभावका आधारमा हुने  हिंसामा परेका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपचार, कानुनी सहायता लगायतका सम्पूर्ण सेवालाई सहजीकरण गर्ने 

Back to Top