ताजा सूचना
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

हाम्रो सेवाहरु

  •  /
  • हाम्रो सेवाहरु
Dental Services

मुख तथा दाँतको समस्या भएर आएका बिरामीहरुको उपचार, परामर्श तथा चाहिएको खण्डमा भर्ना गर्ने | 


Back to Top