ताजा सूचना
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

हाम्रो सेवाहरु

  •  /
  • हाम्रो सेवाहरु
Autopsy Service

नेपाल प्रहरीको मातहतबाट लाश-जाँचको पत्रको साथ आउने मृत लाशको चिरफार गरी पोस्टमार्टम गरी 

सो को प्रतिबेदन तयार गर्ने 

Back to Top