ताजा सूचना
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

हाम्रो सेवाहरु

  •  /
  • हाम्रो सेवाहरु
OPD Ticket and Service

ओ.पि.डी. मा आउने बिरामीहरुको ऊपचार, परामर्श तथा भर्ना गर्ने, नेपाल सरकारले नि:शुल्क प्रदान गर्ने औषधीहरु वितरण गर्ने |


Back to Top