ताजा सूचना
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

हाम्रो सेवाहरु

  •  /
  • हाम्रो सेवाहरु
X-Ray and Ultrasound (USG) Service

आवश्यकता अनुसार बिरामीको एक्स रे तथा अल्ट्रासाउण्ड गर्ने 

Back to Top