ताजा सूचना
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

हाम्रो सेवाहरु

  •  /
  • हाम्रो सेवाहरु
Pharmacy Service

बिरामीहरुलाई डाक्टरले लेखेर दिनुभएको औषधी (नि:शुल्क तथा स:शुल्क) 

वितरण गर्ने 

Back to Top