ताजा सूचना
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

हाम्रो सेवाहरु

  •  /
  • हाम्रो सेवाहरु
Laboratory Services

बिरामीको रगत, दिशा, पिसाब, खकार तथा स्वाब आदिको परिक्षण गर्ने

Back to Top