ताजा सूचना
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

हाम्रो सेवाहरु

  •  /
  • हाम्रो सेवाहरु
Safe Abortion Service

गर्भ ३ महिना नकटेका गर्भवती महिलाहरुलाई चाहिएको खण्डमा सुरक्षित रुपमा गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने 

Back to Top