ताजा सूचना
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

हाम्रो सेवाहरु

  •  /
  • हाम्रो सेवाहरु
Police Case Reports Service

प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रियाका लागि चाहिने विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिबेदन तयार गर्ने तथा सम्बन्धित बिरामीको आवश्यक उपचार गर्ने 

Back to Top