ताजा सूचना
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

हाम्रो सेवाहरु

  •  /
  • हाम्रो सेवाहरु
Emergency Ticket

आकस्मिक रुपमा आउने बिरामीहरुको उपचार, परामर्श तथा भर्ना गर्ने |

Back to Top